Janneke Bergsma

Wie is Janneke Bergsma

Opleiding:
Opleiding Theaterschool Amsterdam Docent Drama/Regisseur
Opleiding voor Kleuterleidsters, Hoofdakte, Applicatiecursus Basisonderwijs

Werkervaring:
Actrice bij Tryater
Dramadocent bij FCAA en Parnas
Kleuterleidster Heerenveen en Directeur basisschool Gemeente Purmerend

Spel ervaring:
Professioneel actrice bij Tryater in Leeuwarden,
Diverse stukken amateurtoneel
Actrice in film en reclamespotjes

Regie en projectervaring:
Ruime ervaringen in het maken van grote voorstellingen in de openlucht. Variërend van 30 tot 100 deelnemers. Onder andere regisseur van het "iepenloftspul" Wergea, Dronryp en Jelsum-Britsum-Cornjum
Kleinere producties met o.a. Piter Wilkens en Leny Dijkstra
Creatief leider van het project" Nimmen oan'e kant" en Kleur.

Ervaring als ondernemer:
Sinds 1999 eigen trainingsbureau, vanaf 2005 samen met Wietske de Boer Jawis training & advies.

Sterke kanten:
Het rollenspel is opbouwend, in dienst van het leerproces en wordt als plezierig, met humor en "echt"
ervaren.
Tijdens het rollenspel wordt door jarenlange ervaring de cursist in het rollenspel op maat beloond en
gecorrigeerd in de case; leren door ervaren.
Trainingen worden creatief aangevlogen en zijn verassend.
Beschikt over een groot netwerk: zowel in de zakelijke- als in de creatieve sector.