GEEN angst voor rollenspel

 

Jawis training & advies hanteert de methode "Leren door te ervaren". Wij zijn van mening dat alleen door te oefenen medewerkers de theorie in de praktijk kunnen brengen. Op papier lijkt alles zo logisch..., maar ga het zelf maar eens doen! Wat te denken van die situaties (agressie/weerstand) waarbij de eigen emotie ook nog een rol speelt. Keuzes maken op basis van werkplezier en veiligheid!

Tijdens de training hanteren wij verschillende werkvormen waaronder het rollenspel. Door de laagdrempeligheid van de training, humor en opbouw worden de rollenspelen niet als lastig ervaren. Het doel is immers om te leren en niet om te laten zien hoe goed je bent.
De cursisten oefenen altijd met een professionele actrice Janneke Bergsma, Wietske de Boer begeleidt de cursisten door het rollenspel, men staat er niet alleen voor. Medewerkers die kijken naar een rollenspel, krijgen gerichte observatieopdrachten en worden op deze manier actief bij het rollenspel van de collega betrokken.

Inzet voor de goede leermomenten vanuit Janneke Bergsma zijn:

  • Levensecht belonend spel
  • Spiegelend vermogen tijdens het rollenspel
  • Het spel aanpassen aan het niveau van de deelnemer, laagdrempelig, waardoor de acteur als minder beladen ervaren wordt en de deelnemers in de evaluatie zeggen: "Het was leerzaam en het viel mij erg mee!"

 

Jawis, GEEN angst meer voor rollenspelen, maar leren door te ervaren!